Tranemo G-betong AB

Affärsidé

"G-betong skall vara det självklara valet som prefableverantör för stora och små kunder sett till kvalitet, flexibilitet, pris och service."

Om företaget

Företaget grundades 1994, som ett dotterbolag till Tranemo Grus & Betong, då Precon lade ner sin betongfabrik utanför Tranemo. TGB fick då tillgång till duktiga betonggjutare vilket passade bra ihop med materialet och betongstationen som vi redan hade. Lokalerna gjordes om, bland annat offrades inomhustennsibanan, och prefabfabriken hamnade jämte verkstaden på TGB:s fastighet på Jönköpingsvägen, strax utanför centrala Tranemo.

Från början var det bara en handfull annställda som idag vuxit till närmare 70 stycken, samtliga med ett stort kunnande och engagemang. Lokalen har byggts till i omgångar, våren 2014 då en ny traversgård på 1000 m2 för lagring av elementen och en utökning av personalutrymmena stod klara. Vintern 2016 byggden vi en ny gjuthall på 1200 m2 och utökade personalutrymmena yterliggare. Idag har vi en kapacitet på cirka 4500 element (ca 70 000 kvm2) om året.

G-betong tillverkar slakarmerade betongelement till industri, bostäder, lantbruk mm. Sandwichväggar, homogena väggar samt sockelement är det vi gör mest av. Andra produkter är balkongplattor, loftgångsplattor, bjälklagsplattor, fundament, pelar och balk. Inga jobb är för stora eller små för oss utan vi antar alla utmaningar med stor fleixibilitet och entusiasm.

Stora kunder genom åren har varit Kynningsrud, EAB, Strängbetong, Mjöbäcks Entreprenad och Wäst-Bygg. Våra element har därigenom hamnat över hela Sverige och stora delar av Norge. Lokala projekt, klubbstugor, förskolor och ladugårdar åt byggare som Erik Larsson Bygg, MK-Bygg och Johansson & Ljungren är vi lika stolta över. De sista åren har vi växt mot bostadsmarknaden med kunder som ByggArvid, DMJ Bygg och Veidekke.

Fördelar med att bygga med G-betongs prefabricerade betongelement:

  • Korta byggtider
  • Kalkylsäkra
  • Underhållsfria
  • Värmetröga och med bra U-värden
  • Ljudisolerande samt brand- och fuktsäkra
  • Hållbara

Tranemo G-betong är ett majoritetsägt dotterbolag till Tranemo Grus & Betong AB. De sista 40 procenten ägs av Johan Kettil Förvaltning AB.