Kvalitet & Miljö

Vi strävar efter att vara ett företag som kännetecknas av ansvarstagande. Detta skall vara en röd tråd i alla vi gör; vår produktion, slutprodukten, kontakten med våra kunder, hur vi behandlar vår anställda och hur vi påverkar miljön omkring oss. Därför har alltid kvalitets och miljöarbetet haft högsta prioritet och nu har vi tagit steget fullt ut och formaliserat detta enligt ISO-standarderna. Sedan tidigare är vi varit certifierade för vår produktion genom Nordcert.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Efter två års arbete mottog vi i juli 2013 våra certifikat för kvalitets och miljöstandarderna ISO 9001 och 14001. Nu fortsätter vi implementeringen i organisationen för att alla skall känna sig lika delaktiga. Genom kontinuerligt och systematiskt arbete skall vi hela tiden bli bättre på att möta de utmaningar som våra kunder och miljön ställer oss inför.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att uppfylla våra intressenters behov och överträffa deras förväntningar.
Var och en i företaget skall ges förutsättningar för att ta ansvar i det egna arbetet.
Vårt kvalitetsarbete är inriktat på ständig förbättring och ett minimum av kvalitetsbrister.

Se hela vår kvalitespolicy här

Miljöpolicy

TGB/G-betongs verksamhet inom miljö skall kännetecknas av helhetssyn, ständig förbättring, kompetensutveckling och effektivt resursutnyttjande. Genom detta skall företaget få konkurrensfördelar och bidra till utveckling som samtidigt är energieffektiva och miljömässigt acceptabla.

Se hela vår miljöpolicy här

Miljöarbete

Vi försöker hela tiden bli lite bättre, detta gäller inte minst vårt arbete med att minska vår miljöbelastning.
Sedan åratal tillbaka är vi lyckligt lottande med egna berg- och grustäkter bara någon kilometer ifrån betongstationen/fabriken. Vår fabrik värms upp med fjärrvärme från ortens fjärrvärmeanläggning.
Vi försöker också göra inköpen så lokalt som möjligt när detta är möjligt och har ett livscykelpersketiv på vår verksamhet. Cement från Skövde, cellplast från Vårgårda, alla våra anställda boende i Sjuhäradsbygden, skämtsamt brukar vi säga "betongelement från Västergötland". 

Några viktiga årtal i vårt miljöarbete:

2013: Vi blir ISO-14001 certifierade.

2014: Utökar vår källsortering och börjar bli riktigt bra på det.

2015: Skaffar formar för att använda vår spillbetong till att gjuta "legoklossar".

2016: Tillsätter en tjänst som Kvalitets- och miljöansvarig. 
          Påbörjar inblandningen av stenmjöl i vår betong för att minska naturgrusuttaget.

2017: Går med i Energimyndighetens nätverk "Energieffektiva industrier i väst".
          Skaffar en cellplastpress för att kunna pressa vår cellplast och sälja tillbaka den till återanvändning.
          Ökar iblandningen av stenmjöl i vår betong ytterliggare.
          Tar fram en Energikartläggning för att kartlägga åtgärder att genomföra.

2018: Vi bröjar åtgärda det som kom fram i Energikartläggningen.
          Byter ut gamla armaturer mot LED.
          Sänker trycket på vår kompressor.
          Ersätter tryckluftsdriva verktyg med elverktyg.